adobe illustrator/corel draw


Shapes-metode de combinare pentru obținerea elementelor complexe.

A. Introducere
Adobe Illustrator și Corel Draw operează cu proceduri similare pentru obținerea unei forme finale, prin combinarea unor căi (paths) simple. Cele consacrate sau la „vedere” , accesibile din meniurile dedicate sînt:
Adobe Illustrator(AI)
Unite/Minus front/Intersect/Exclude/Divide/Trim/Merge/Crop/Outline/Minus Back și pot fi apelate din caseta Pathfinder după ce aceasta este activată din meniul Windows.
În Corel Draw (CDR) alternativele la instrumentele din AI se regăsesc în meniul Arrange/Shaping cu opțiunile: Weld/Trim/Intersect/Simplify/Front Minus Back/Back Minus Front/Boundary. Acestea se activează (pentru apelare rapidă) și în bara de proprietăți, în momentul în care sînt selectate două sau mai multe obiecte/forme. Totuși paleta Shaping apelată pe calea Windows/Dockers/Shaping oferă și opțiuni de păstrare a formelor inițiale după operația de combinare a obiectelor. Termenul de combinare are aici înțeles generic, ca referință generală la opțiunile enumerate mai sus. A nu se confunda cu comanda Combine.
Rezultatul aplicării acestor instrumente este intuitiv (de altfel numele lor fiind simplu/scurt/la obiect) în cazul combinării unui numar de două obiecte. În cazul unui număr mai mare de căi cu imbricări complexe situația devine confuză, consumatoare de timp și chiar generatoare de frustrări.
În acest caz apelarea la trucuri/secrete care nu sînt chiar la vedere este binevenită. De altfel dezvoltatorii aplicațiilor au implementat funcții suplimantare, mai elastice în versiunile noi(aici am lucrat cu Ai5 și X5), mulate pe necesitățile utilizatorilor.
Voi prezenta în continuare pe un exemplu cîteva abordări.
B. Exercițiu
voi desena un vas care are următoarele elemente:
a. Corpul vasului;
b. Toarta;
c. Două benzi decorative pe corpul vasului.


În figura următoare sînt reprezentate căile pe care le-am trasat inițial.

a. Corpul vasului. Este trasat cu instrumentul Pen Tool(Pen) jumătate din cale apoi este copiată/oglindită/aliniată și legată la jumătatea inițială prin comanda Join (selecție cele două căi/Click dreapta /join din meniul contextual;
b. Elipsă pentru gura vasului;
c. 3, 4, 5,6,- elipse pentru benzile decorative;
d. 7,8- elipse pentru toartă. La trasarea elipselor corectați perspectiva cu Free Transform.
e. Elipsa a este o copie de rezervă pentru gura vasului.

1. Selectați toate căile și apelați instrumentul Shape Builder Tool. Acesta este un instrument interactiv (pe văzute și făcute) de combinare a căilor.

2. Ne propunem să eliminăm elementele care nu au legătură cu obiectul nostru.

Vom elimina pentru început liniile marcate cu verde în figura 3. Click în interiorul elipsei care este gura vasului. Elipsa este umplută cu o grilă , semn că a fost marcată. Trage cu mousul în direcția indicată în fig.4.

Pe măsură ce deplasăm cursorul, noi arii se adaugă la selecție și sînt înglobate în conturul/forma vasului. Iată rezultatul în fig. 5.

Urmați procedeul pentru elementele rămase. Click pe aria marcată cu roșu. Acum această suprafață va fi marcată cu o grilă(fig.6).

Trageti cu mousul către următoarele elemente care trebuiesc înglobate în conturul general. În fig .7 acestea sînt marcate cu verde.

Pentru eliminarea elementelor din exterior (marcate cu galben, procedați similar dar țineți apăsată tasta ALT. Cursorul este însoțit de un semn minus, simbol care ne arată că elementele selectate vor fi eliminate și nu înglobate( acolo cursorul era însoțit de semnul +). Iată în fig.8 o etapă intermediară.

Și rezultatul final:

Aici am readus elipsa a peste gura vasului pentru a închide buza.

Corel Draw(x5)

1.Trasarea formelor:

Voi descrie doar conturul vasului, restul elementelor fiind trasate tot cu elipse, similar AI. Prima jumătate a conturului este trasată cu instrumentul Bezier. Observați că este o formă închisă. Poate vă întrebați de ce. Iată motivul: dacă ar fi o cale deschisă, umplerea ar arăta ca în fig 10(imaginea de sus). Umplerea urmează conturul căii apoi se închide între primul și ultimul punct (1, 2). Atenție, dacă doriți ca o cale deschisă să fie umplută mergeți în meniul Tools/Customization și în paleta Options la secțiunea Document/General , bifați Fill open curves. Tot în figura 10, ca alternativă am oglindit curba și din paleta Join curves (Window/ Dockers/Join curves), am ales opțiunea Bezier Curve/Apply și am unit cele două căi. În prealabil selectați obiectele.

În figura 11 am colorat diferit elementele cărora le vom aplica același efect.
Negru- conturul;
Roșu-toarta;
Albastru- banda decorativă superioară;
Verde- bandă decorativă inferioară.

2 . Combinarea formelor
2.1. Selectăm toate căile de culoare neagră și le unim-Weld (Arrange/Shaping/weld) sau din bara de proprietăți.
2.2. Selecția elipselor roșii – Combine – din bara de proprieăți sau click dreapta și din meniul contextual sau Arrange/Combine.
2.3. Procedați ca la punctul 2.2 și cu elipsele albastre, respectiv verzi.

În figura 12 vedeți doar rezultatul efectului de la punctul 2.1., modificarea conturului negru. Efectele de la punctele 2.2./2.3. nu sînt vizibile decît dacă ați selecta obiectele în corel draw. De fapt ce s-a întîmplat? Elipsele, de pildă cele roșii care erau două curbe separate sînt acum un singur obiect iar golul dintre ele se pote umple cu o culoare solidă/gradient/textură etc.
Și totuși… în Object manager vedeți structura obiectelor pe layere(fig.14).

Observați că de fapt elipsele- două cîte două- sînt acum un singur obiect în urma comenzilor Combine.

Iată un element binevenit în corel draw –Smart fiil tool. Este apelabil din bara de unelte. Dați clic cu el pe porțiunile marcate cu roșu, chiar umpleți cu această culoare și clic pe cele cu albastru (aici alegeți culoarea albastră). Nu are nicio relevanță culoarea, este doar pentru a distinge mai ușor cîmpurile. În urma procedeului, căile au fost sparte în elemente(vedeți object manager din fig.15).
Acum vom selecta toate aceste elemente umplute cu roșu –pînă la urmă vom observa că o umplerea cu o culoare este folositoare.Iată o cale rapidă și elegantă de a face selecția, urmați pașii din figura 16.

Observați în object manager că toate obiectele red fiil sînt selectate. Apăsați pur și simplu tasta delete și ați scăpat de ele(fig. 17).

C.Alte considerații (generale)
Decuparea/combinarea formelor în Photoshop este extrem de rapidă/elastică folosind măști de selecție, dar trasarea căilor este mai anevoioasă.
Acum puteți să trasați liniile cu o pensulă în AI sau cu instrumentul Artistic Media din corel draw ( de tip splatter de exemplu).

Sau să umpleți formele cu o textură, să sugerați o iluminare și umbre pentru adîncimea scenei. Folosți măștile de transparență în AI sau instrumentul Transparency în CDR. Pe benzi am trasat elemente decorative din căi simple multiplicate cu Blend Tool accesibil și în AI și în CDR.

Și de ce nu, o mică incursiune în photoshop așa ca de la vector la raster.

Advertisement
Comments
  1. tes says:

    Foarte sugestiv tutorialul! Am gasit si alte tutoriale pe http://www.legalo.eu/ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s