levels


3. Levels

3.1. Scop
A
cest instrument poate corecta intervalul tonal şi balansul de culoare al unei imagini, intervenind asupra a trei zone importante în echilibrul general:
a.Punctul negru (Black point) este partea cea mai întunecată dintr-o imagine;

Umbrele reprezintă zonele întunecate ale unei imagini. Dacă sînt prea închise, se pierd detalii. Invers, o strălucire pronunţată a lor, conduce la o imagine lipsită de profunzime în ariile umbrite.
b.
Punctul alb (White point) este cel mai strălucitor punct al imaginii.
Dacă valorile suprailuminării sînt prea mari, apare fenomenul de albire cu pierderea detaliilor subtile. Dacă valorile sînt prea mici, imaginea pare neclară, fără profunzime în zona tonurilor medii.
c. Tonuri medii (Midtones).
Acestea ocupă spaţiul dintre lumini şi umbră. O imagine bine echilibrată, conţine un mare număr de pixeli în regiunea tonurilor medii. Vom reveni cu precizări pentru a nu interpreta această afirmaţie ca pe un adevăr absolut.
Instrumentul Levels se apelează fie din Image/Adjusments Layer, fie din paleta Layers/ Create New Fill or Adjusments Layer/Levels, metodă recomandată pentru că are un efect nedistructiv asupra imaginii.
De fapt, prin apelarea instrumentului, avem acces la funcţiile prin care influenţăm intervalul tonal, prin modificarea histogramei.

3.2. Interpretarea histogramei
Deschideţi o imagine şi vizualizaţi histograma prin apelarea funcţiei din meniul Window. Foarte mulţi utilizatori PS neglijează afişarea Histogram sau Info, însă informaţiile oferite de acestea sînt preţioase şi extrem de utile în procesul de corecţie al unei imagini. Nu lucraţi numai după ochi, motivînd cu seninătate- pe mine ochiul nu mă înşeală!
Să ne folosim de figura 3.1 pentru explicaţii.

Pe axa Ox sînt dispuse nivelurile de luminozitate, de la cele mai întunecate în stînga (L=0), pînă la cele mai luminoase în dreapta (L=255). Pe axa Oy este redată cantitattea de lumină. Ca să fim mai riguroşi, ne referim la numărul de pixeli y asociaţi unui nivel x.
Astfel, dacă ne aflăm pe nivelul de luminozitate x1, numărul de pixeli aflaţi pe acest nivel este egal cu y1(citiţi valoarea în punctul de intersecţie a1) s.am.d.
Histograma diferă de la o imagine la alta (truism, nu?), ea reflectînd doar realitatea în ceea ce priveşte luminozitatea din cadru.
Este bine de precizat că histograma nu reprezintă totuşi, printr-un singur click, drumul spre echilibrul tonal perfect. Pînă la urmă este decizia utilizatorului pînă unde trebuie să intervină. Iar cînd în scenă intră şi compoziţia însăşi a unei imagini, lucrurile se complică.

3.2.1. Moduri de vizualizare a unei histograme. Interpretarea informaţiilor.
Afişaţi Histograma, pe calea Window/Histogram. Nu confundaţi cu funcţia grafică din caseta Levels.
Aici este afişat modul compact care permite vizualizarea rapidă a histogramei asociate unei imagini.
Figura 3.2 reprezintă modul compact; acesta permite vizualizarea rapidă a histogramei asociate unei imagini.

Apelalaţi butonul încadrat cu roşu pentru opţiuni. Alegeţi opţiunea Expand Wiew pentru a avea acces la informaţii (fig3.3.)

A – meniul Channel; alegeţi RGB sau R, G, B, pentru afişarea histogramei asociată fiecărui canal.
Din butonul B apelaţi meniul cu opţiuni al histogramei.
C- Împrospătare date – click aici pentru afişarea histogramei pe cache 1.
Cache-memoria cache a imaginii, utilizată la afişarea histogramei. Dacă valoarea este mai mare decît 1, histograma este afişată mai rapid, graficul rezultînd prin eşantionarea pixelilor din imagine. Pentru a redesena histograma Cache level 1, click pe butonul C sau dublu click în aria histogramei.
D – Avertisment Cache.
E – Source. Inactivă dacă imaginea are un singur strat.
Cîmpul F oferă informaţii dispuse pe două coloane. Valorile din stînga rămîn neschimbate atunci cînd vizualizăm o histogramă. Cînpul Pixels poate fi afectat totuşi atunci cînd selectăm o zonă din imagine.
Să le trecem în revistă:
Mean – reprezintă nivelul mediu de strălucire (imagine întreagă sau selecţie).
Valoarea indică dacă imaginea este prea strălucitoare sau prea întunecată. O valoare medie apropiată de 128, adică la jumătatea intervalului tonal, arată că o mare parte a imaginii se încadrează în gama tonurilor medii.
Std Dev – este abaterea standard şi indică variaţia valorilor pixelilor faţă de medie.
Median (valoarea mediană) este valoarea de mijloc a întregii game de valori a unei imagini sau a unei zone selectate din imaginea respectivă.
Cînd se afirmă că o valoare mediană bună ar fi de aproximativ 128, este bine să nu luăm această valoare ca pe o cerinţă generală, ci în funcţie de imagine.
Exemplu:
Să analizăm histograma originalului din figura 3.4.

Graficul ne indică faptul că o mare parte din informaţie este condensată în partea stîngă aproximativ între nivelurile 0-47. Valorile Mean şi Median ne indică şi ele acest fapt. Dacă măresc valorile respective în scopul migrării în zona tonurilor medii voi obţine imaginea din partea dreaptă total alterată cromatic dar şi ca stare de spirit. Poate am exagerat cu exemplul dar cred că înţelegeţi de ce.
Observaţi modificările Mean, Std Dev şi Median.

Pixels-afişează numărul total de pixeli din întreaga imagine sau din zona selectată. Dacă Cache Levels este egal cu 1 valoarea afişată corespunde cu rezoluţia imaginii. Dacă Cache Levels are valoare 2, numărul de pixeli afişaţi este aproximativ 1/4 din rezoluţie.
Valorile din coloana din dreapta sînt variabile şi ele se schimbă la deplasarea cursorului mousului în interiorul ariei histogramei.
Level reprezintă nivelul de luminozitate al unui punct sau al unei game de valori în intervalul 0-255.
În figura 3.3. m-am fixat cu cursorul pe nivelul 158.
Count- numărul total de pixeli aflaţi pe un anumit nivel sau pe o arie selectată (adică suma pixelilor de dintre nivelurile x1-x2, luînd în calcul şi capetele intervalului). În exemplul nostru, nivelul 158 conţine 1989 pixeli.
Percentile afişează în procente ponderea pixelilor cu valori sub valoarea afişată pe un anumit nivel selectat.

Dacă doriţi afişarea histogramei asociată fiecărui canal în parte -R, G şi B- bifaţi în meniul options All Channels Wiew şi Show Channels in color.

Atunci cînd lucrurile nu par clare, nu ezitaţi să vă creaţi propiile voastre reprezentări grafice pentru a înţelege fenomenele. De multe ori informaţiile obţinute din diverse surse sînt confuze sau poate nu avem noi capacitatea de înţelegere necesară.
Eu am creat modelul din figura următoare pentru a înţelege cum sînt distribuiţi pixelii într-o histogramă. Nu am numerotat imaginea intenţionat pentru a nu a adăuga o informaţie suplimentară în distribuţia pixelilor.

Seamănă cu o mira (rare). Photoshop Tv live-canal criptat!
Am folosit următoarele nuanţe – de la stînga la dreapta:
Red: R255/G0/B0;
Green: R0/G255/B0;
Blue: R0/G0/R255;
Negru: R0/G0/B0;
Gri: R149/G149/B149;
şi un gradient de la negru la gri149.
Să analizăm histograma.

Nivelul mediu de strălucire este de 79-80. Iată cum sînt distribuiţi pixelii şi din ce zonă provin:
Punctul a corespunde nivelului 0 şi pixelii de pe acest nivel sînt:
R0+G0+B0 (componentele cu valoarea 0 din benzile colorate) + pixelii din banda neagră.
Zona b, inervalul 1-148 corespunde pixelilor din banda gradient.
Punctul c se află pe nivelul 149 şi aici găsim pixelii din banda – fireşte!- gri 149. Numărul pixelilor de aici este de 203 133.
d-150-254- fără informaţie.
Punctul e corespunde nivelului 255 şi aici găsim pixelii de stălucire maximă, R255, G255, B255 din benzile colorate.
În continuare lucraţi cu selecţii. Selectaţi cu Magic Wand Tool una dintre benzi şi vedeţi cum se modifică histograma. Am să explic doar pentru banda roşie, cred că este suficient pentru înţelegerea fenomenului. Selectaţi banda roşie. Distribuţia pixelilor este redată în figura 3.7

Nuanţa selectată este R255/G0/B0. Aşadar distribuţia pixelilor este următoarea: canalul Red are pixeli pe nivelul 255, Gren şi Blue pe nivelul 0. Mergeţi în canalul compus (RGB) şi puneţi cursorul pe nivelul 0. Dacă valoarea pixels a zonei selectate este de 68 280 pixeli, de ce valoarea în nivelul 0 este de 136 560, mult mai mare? Pentru că în canalul compus se suprapun componentele, adică G0+B0 sau 68 280 x 2.
Puneţi cursorul pe nivelul 255. Count = 68 280 pentru că aici găsim doar componenta R255.

3.3. Uitilizarea casetei de dialog Levels
3.3.1. Prezentarea casetei

Deschideţi Levels din Image/Adjusments/Levels…(sau Ctrl +L), ori din butonul Create New Fill or Adjusment Layer şi alegeţi Levels.
Cîmpurile din caseta Levels sînt următoarele (fig.3.8):

1 – Preset – preseturi.
2 – Channel – Expandaţi pentru alegerea canalului dorit (RGB, R, G, B) sau Alt +2…Alt +5. Lucraţi pe R, G, B, individual dacă se impune o corectare a culorilor dominante.
3 – Histograma.
4, 6 – glisoare, tonuri întunecate, respectiv luminoase(stabilire Black point şi White point).
5 – Tonuri medii (corecţii gama pentru tonurile medii).
7 – Pipete, negru, gri, alb (Black point şi White point, tonuri medii).
Pentru corecţii automate apăsaţi butonul Auto dar alegerea acestei căi de lucru nu oferă satisfacţii deosebite.
Options- oferă opţiunile pentru Auto Color Correction.
Bifaţi butonul Prewiew pentru a vedea transformările în imagine.
Dacă nu sînteţi satisfăcuţi de rezultatele obţinute apăsaţi tasta Alt şi butonul Cancel se transformă în Reset (valabil pentru toate casetele de ajustare). Pentru a salva modificările sau a încărca o setare existentă în calculator, apelaţi butonul din chenarul albastru. Identificaţi fişierele după extensia ALV.

3.3.2. Paşi de lucru
1. Deschideţi Levels.
Este bine să aveţi deschisă şi paleta histogram (Window/Histogram) pentru că reflectă schimbările făcute.
Pe baza informaţiilor oferite stabili strategia de lucru.
2. Alegeţi canalul pe care lucraţi. Dacă optaţi pentru editarea unei combinaţii de două canale, selectaţi cu Shift din panoul Channels canalele dorite. Dacă selectaţi de exemplu roşu şi verde în caseta Levels în cîmpul 2, apare indicaţia RG.
3. Pentru ajustarea tonurilor întunecate şi luminoase trageţi de glisoarele 4 şi 6. Voi explica la capitolul exemple şi lucrul cu pipete pentru stabilirea punctelor de negru şi de alb.
4. Pentru a face corecţii gama în zona tonurilor medii trageţi de cursorul 5.
Se pot introduce direct valori în cîmpurile asociate fiecărui slider dar e ca şi cum ai juca la 6/49.
5. Dacă nu sînteţi satisfăcuţi de rezultatele obţinute, apăsaţi Alt şi acţionaţi butonul Reset (butonul Cancel se transformă în Reset).
7.(opţional) Cînd sînteţi satisfăcut de rezultat, apelaţi Save Preset şi salvaţi modificările într-un fişier ALV.
8.Ok.
9.Comparaţi noua imagine cu originalul. Dacă se impune (de regulă, da!), efectuaţi ajustări suplimentare, folosind şi alte instrumente.

3.3.3. Exemple
Exemplul 1
Deschideţi imaginea următoare:


Analizaţi histograma (3.10).

Se observă că o mare parte a imaginii se încadrează în zona tonurilor întunecate (nivelul mediu 66). De fapt în partea dreaptă a histogramei (zona tonurilor luminoase) lipseşte informaţia. Datorită acestei distribuţii neuniforme în intervalul 0-255, s-au pierdut detalii din imagine, contrastul şi claritatea avînd de suferit.
Deschideţi caseta Levels şi faceţi setările din figura 3.11.

Observaţi şi modificarea histogramei. Deplasarea spre dreapta a dus la o dispunere mai echilibrată a pixelilor. De fapt prin cele două valori de la capete, am redefinit intervalul tonal iar valorile pixelilor din imagine vor fi ajustate proporţional pentru a accepta noile niveluri de iluminare.
(Recomandare). Cînd deplasaţi un cursor de ajustare, ţineţi apăsată tasta Alt pentru a identifica zonele care vor fi tăiate din imagine (nu vă gîndiţi la Crop ci la o reevaluare a pixelilor). Aducerea sliderelor de capete exact în punctele unde începe diagrama (vezi 3.11) este de regulă o alegere corectă.
Vedeţi efectul asupra imaginii în figura 3.12.

Avem deja detalii dar mai sînt necesare ajustări. La o primă examinare se pare că avem o culoare dominantă, roşu. Puteţi să vă convingeţi nu numai vizual; apelaţi Info!

Deschideţi din nou caseta Levels, alegeţi canalul R şi ajustaţi valoarea tonurilor medii la cca 0,75.

Deschideţi canalul B şi setaţi valoarea tonurilor medii la 0,9. Vedeţi rezultatul în figura 14, prin comparaţie cu originalul.

În continuare aţi putea face corecţii locale folosind alte instrumente. De pildă – creaţi un strat nou deasupra imaginii corectate şi turnaţi în el un gri R128/G128/B128 (da! la jumătatea intervalului). Treceţi stratul în mod overlay. Cu o pensulă cu opacitatea de maxim 10% picataţi cu negru sau cu alb în zonele în care vreţi să mai controlaţi luminizitatea. Procedeul e similar cu folosirea uneltelor Dodge şi Burn dar pare mai elastic.

Exemplul 2

Deschideţi imaginea din figura următoare:

Analizaţi histograma şi trageţi concluzii aşa cum am făcut la exemplul 1. Constatăm că de această dată, imaginea balansează spre tonurile luminoase (nivel 144), apărînd fenomenul de albire cu pierderea detaliilor subtile. Informaţia în partea stîngă a histogramei este extrem de redusă.
Deschideţi caseta Levels. De data aceasta voi folosi pipetele pentru stabilirea punctului negru și alb.
Daţi dublu click pe pipeta neagră (încadrată cu roşu în figura 3.16).


Se deschide fereastra din figura 3.17.

Treceţi valoarea 10 la B (iniţial este valoarea 0). Automat se schimbă valorile R, G, B de la 0 la 26, de la nivelul 0 (negru) la gri nivelul 26. Închideţi fereastra Select target shadow color dar nu şi fereastra Levels. Cu pipeta neagră încă activă, daţi click în imagine pe cel mai întunecat punct (vezi adnotarea din imagine). Observaţi în figura 3.15 că are loc o migrare, o redispunere a pixelilor către partea din dreapta unde numărul de pixeli era extrem de redus (de la conturul roşu iniţial pe histogramă la noul contur marcat cu galben).
De fapt ce s-a întîmplat? Valoarea pixelilor întunecaţi pe care am executat click cu pipeta neagră va fi stabilită la nivelul de gri 26 iar valorile pixelilor din întreaga imagine vor fi ajustaţi proporţional pentru a accepta acest nou nivel. Încă nu închideţi caseta levels!!
(Dacă aş avea pixeli lipsă în zonele suprailuminate -dar nu am- aş da acum dublu click pe pipeta albă şi aş alege la B să zicem o valoare de 96% (de la 100% iniţial). Automat, valorile R, G, B se micşorează de la 255 la 245, adică de fapt stabilesc un nou nivel de gri 245 pentru pixelii suprailuminaţi pentru a mă deplasa în zona unde am informaţie. După închiderea ferestrei Select target shadow se dă click cu pipeta albă pe cel mai luminos punct din imagine, de exemplu în zona albă a ambarcaţiunii). În exemplul nostru nu executaţi pasul din paranteză decît ca exerciţiu.
Dacă aţi reţinut la exemplul 1, trăgeam de slidere; ei bine, ca să înţelegeţi ce se întîmplă în exemplul 2, imaginaţi-vă că de fapt are loc tot o deplasare a glisoarelor dar în loc să o fac eu, îi spun aplicaţiei PS să o facă în background, prin stabilirea noilor niveluri cu ajutorul pipetelor.
Să ne întoarcem la figura 3.16. Redistribuirea pixelilor în partea dreaptă a histogramei prin stabilirea punctului de negru cu ajutorul pipetei nu mă satisface în mod deosebit. Aşa că voi mai trage de glisorul din partea dreaptă încă puţin spre stînga pînă la aprox. valoarea 24 iar de glisorul din mijloc pînă la 0,9.
Explicaţiile de mai sus ar putea să vă deruteze un pic, aşa că reiau paşii, pe scurt:
a. deschideţi imaginea aleasă pt exemplul 2.
b. Analizaţi histograma.
c. Deschideţi levels.
d. Dublu click pe pipeta neagră.
e. În ferestra deschisă introduceţi la B valoarea 10.
f. Închideţi fereastra deschisă la punctul e.
g. Click pe cel mai întunecat punct din imagine (vedeţi zona marcată de mine în imagine cu un chenar alb).
h. Precizare – nu aplicaţi aici setarea cu pipeta albă, nu e cazul. Reţineţi doar explicaţiile pentru a le aplica atunci cînd este nevoie pentru stabilirea White Point.
i. Ajustaţi (încă) cu sliderele dreapta şi median pînă la valorile precizate mai sus.
j. Comparaţi cu originalul şi vedeţi dacă aveţi culori dominante (paleta Info sau în canale, ghidîndu-vă după luminozitatea canalului); încercaţi să le eliminaţi.
k. Efectuaţi (suplimentar dacă este cazul) ajustări cu alte instrumente.
Rezultatul final îl vedeţi în figura 3.18.

3.4. Precauţii
a. Nu exageraţi cu deplasarea cursoarelor, astfel încît să intraţi în zona cu informaţii a histogramei şi să alteraţi distribuţia pixelilor; riscaţi să obţineţi o prelucrare mai slabă calitativ decît originalul.
b. metoda determinării punctelor de negru/alb nu este extrem de precisă. Este recomandat mai mult pentru grafica generată pe calculator şi nu în cazul fotografiilor.
d. Dacă totuşi folosţi această metodă, reţineţi că aplicarea ei după ce faceţi ajustarea prin deplasarea cursoarelor, anulează efectul acestor deplasări/ajustări.

3.5. Concluzii
Levels este un instrument eficient de corecţie dacă îl folosiţi corespunzător şi aveţi experienţă în evaluarea nivelorilor de luminozitate ale unei imagini. Dar pînă acolo, la fel de importantă rămîne însuşirea procedurii de lucru.

vezi și alte surse – exemplu în sidebar, secțiunea video/levels – photoshop tutorials.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s